Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

45/2015 Zmiany w Zarządzie GREMI MEDIA S.A.


 

 


Zarząd GREMI MEDIA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 2 listopada 2015r. podjęła uchwały, na mocy których dokonała następujących zmian w Zarządzie Spółki:


  1. Rada Nadzorcza postanowiła, że skład Zarząd GREMI MEDIA S.A. będzie dwuosobowy.

  2. Rada Nadzorcza odwołała Pana Dariusza Bąka, Pana Piotra Łyska oraz Panią Iwonę Liszkę - Majkowską ze składu Zarządu Spółki.

  3. Rada Nadzorcza powołała Pana Grzegorza Hajdarowicza do składu Zarządu Spółki, na funkcję Prezesa Zarządu oraz powołała Panią Agatę Kalińską do składu Zarządu Spółki, na funkcję Wiceprezesa Zarządu.


Powyższe zmiany weszły w życie w dniu 2 listopada 2015r.Grzegorz Hajdarowicz - Prezes Zarządu

Przedsiębiorca, wydawca, producent filmowy Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI, w której skład wchodzą między innymi spółki giełdowe: KCI SA, Gremi Media SA. Zajmuje się także działalnością wydawniczą i produkcją filmową. Konsul Honorowy Republiki Brazylii.

W 1991 roku założył firmę GREMI, specjalizującą się pierwotnie w dystrybucji produktów farmaceutycznych. Obecnie GREMI wraz ze spółkami powiązanymi, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi, restrukturyzacją oraz projektami nieruchomościowymi. Spółka Gremi pośrednio jest współudziałowcem wydawnictwa Gremi Business Communication Sp. z o.o., które wydaje takie tytuły jak dziennik Rzeczpospolita, tygodnik Uważam Rze, gazetę giełdy Parkiet, i Bloomberg Businessweek oraz miesięcznik Sukces.
Grzegorz Hajdarowicz posiada wykształcenie wyższe politologiczne, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracował jako dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego polskiego tygodnika wydawanego w Nowym Yorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Na początku lat 90-tych był radnym Miasta Krakowa.
Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Agata Kalińska - Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Od 2005r. związana ze Spółką Eurofaktor S.A. (obecnie GREMI MEDIA S.A.), gdzie w latach 2009r. do 2013r. pełniła kilkakrotnie funkcje w zarządzie. Od listopada 2007 roku do nadal współpracuje z Grupą Gremi pełniąc funkcje menedżerskie oraz realizując projekty. Od maja 2011r. pełniła funkcje w Zarządzie Jupiter S.A. Od 29 maja 2013r. Prezes Zarządu KCI SA., a od 21 kwietnia 2015r. Wiceprezes Zarządu tej Spółki. Od maja 2010r. do listopada 2010 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Relpol S.A. Od października 1998 r. do marca 2005 r. w spółce Nadwiślański Węgiel S.A. z siedzibą w Tychach jako kierownik zespołu, a następnie kierownik działu finansowego. Uczestniczka wielu szkoleń i seminariów organizowanych między innymi przez SEG, GPW i firmy audytorskie. Obecnie zajmuje się restrukturyzacja w grupie KCI SA.

Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


 
pobierz: Raport45_2015_GM_SA.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.