Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

48/2015 Spełnienie się warunku określonego w Planie Połączenia KCI S.A. z Gremi Media S.A.


 

 


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 r. spełniony został warunek prawny wskazany w  pkt. 9 Planu Połączenia KCI S.A. ( Spółki Przejmującej) z Gremi Media S.A. (Spółki Przejmowanej), w ten sposób, że w tym dniu KCI S.A. nabyła od akcjonariusza Spółki Przejmowanej posiadającego szczególne uprawnienia w  rozumieniu art. 511 § 1 k.s.h. 10.000 akcji imiennych Spółki Przejmowanej uprzywilejowanych co do głosu w  stosunku 5:1. Tym samym połączenie realizowane będzie w wariancie I opisanym w Planie Połączenia opublikowanym przez spółkę raportem bieżącym nr 42/2015 w dniu 30 października 2015 r. r.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


 
pobierz: Raport48_2015_GM_SA.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.