Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

49/2015 Sprawozdanie Zarządu Gremi Media S.A. uzasadniające połączenie KCI S.A. jako Spółki Przejmującej oraz Gremi Media S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu połączenia Spółek.


 

 


Zarząd Gremi Media S.A. w załączeniu przekazuje Sprawozdanie Zarządu Gremi Media S.A. sporządzone w trybie art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie KCI S.A. jako Spółki Przejmującej oraz Gremi Media S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu połączenia Spółek, opublikowanego przez Gremi Media S.A. raportem bieżącym nr 42/2015 w dniu 30 października 2015r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 w związku z § 19 ust.2 pkt. 2 i 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. r.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


 
pobierz: Raport49_2015_GM_SA.zip

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.