Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

54/2015 Przekroczenie progu znaczącej umowy


 

 


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2015r. łączna wartość umów zawartych przez Spółkę wraz z podmiotem zależnym, z podmiotami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza osiągnęła wartość 8 377 580 zł tj. wartość przekraczającą 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Umową o najwyższej wartości jest umowa pożyczki w wysokości 5 000 000 zł zawarta w dniu 21 grudnia 2015r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako Pożyczkodawcą, a KCI S.A. z siedzibą w Krakowie jako Pożyczkobiorcą, z  terminem spłaty do dnia 10 grudnia 2016r.
Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na warunkach rynkowych. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z  zastrzeżeniem warunku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

  1. Raport 54/2015


 
pobierz: Raport54_2015_GM_SA.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.