Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

55/2015 Zawarcie porozumienia do znaczącej umowy.


 

 


Zarząd Gremi Media S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2013 informuje, że w dniu 22 grudnia 2015r. zostało zawarte pomiędzy Gremi Sukces sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( spółka zależna od Emitenta), Presspublica spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Panem Tomaszem Niewiadomskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "Tomek Niewiadomski Fotografia" Tomasz Niewiadomski, porozumienie o  zmianie ceny Umowy sprzedaży praw własności intelektualnej zawartej w dniu 7 października 2013 roku, opisanej w w/w raporcie.
Na mocy wyżej wymienionego Porozumienia Strony wobec faktu, iż nie istnieją możliwości wykonania usług określonych w umowie wobec nieuruchomienia wydawania czasopisma "Przekrój", ustaliły, że cena sprzedaży określonej w umowie ulega obniżeniu do 5.000.000 złotych netto, a pozostałą do spłaty kwotę 1 000 000 zł Kupujący zwróci na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie do 31 grudnia 2015r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Załączniki:

  1. Raport 55/2015


 
pobierz: Raport55_2015_GM_SA.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.