Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

56/2015 Zarejestrowanie zmian w Statucie Gremi Media S.A.


 

 


Zarząd Gremi Media S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2015r. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W  WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 października 2015r. :

I. § 1 Statutu Spółki, otrzymał brzmienie:
      Firma Spółki brzmi "GREMI INWESTYCJE" Spółka Akcyjna.
II. § 2 Statutu Spółki, otrzymał brzmienie:
      Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
III. § 12 Statutu Spółki, otrzymał brzmienie:
      Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:
  1. Raport 56/2015


 
pobierz: Raport56_2015_GM_SA.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.