Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

03/2016 Pozew o uchylenie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


 

 


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2016 roku Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w  Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie Uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Inwestycje S.A. (dawniej Gremi Media S.A.) z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki. Pozew wniósł Akcjonariusz Jan Bednarz. Spółka podejmie odpowiednie kroki prawne w w/w sprawie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Załączniki:

  1. Raport 03/2016


 
pobierz: RB3_032016.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.