Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

05/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.


 

 


Zarząd GREMI INWESTYCJE S.A. działając na podstawie przepisu § 103 ust. 1 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016.
Raporty kwartalne:

IV kwartał 2015 - 16 luty 2016 roku,
I kwartał 2016 - 10 maja 2016 roku,
III kwartał 2016 - 9 listopada 2016 roku,
Jednostkowy raport roczny za rok 2015 - 19 kwietnia 2016 roku.
Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2016 roku - 28 lipca 2016 roku.
Ponadto Emitent informuje, że działając na podstawie przepisu § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za drugi kwartał 2016 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

  1. Raport 05/2016


 
pobierz: RB5_052016.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.