Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

07/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Gremi Inwestycje S.A..


 

 


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Inwestycje S.A. w związku z wygaśnięciem mandatu w Radzie Nadzorczej Pani Ewy Machnik - Ochała, co nastąpiło w wyniku złożonej przez nią rezygnacji, powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Agatę Kalińską. Pani Agata Kalińska ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest Absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Od 2005 roku związana była ze Spółką Eurofaktor S.A. (obecnie GREMI INWESTYCJE S.A.), gdzie w latach 2009 roku do 2016 roku pełniła kilkakrotnie funkcje w zarządzie. Od listopada 2007 roku współpracuje z Grupą Gremi pełniąc funkcje menedżerskie oraz realizując projekty.
Od maja 2011 roku pełniła funkcje w Zarządzie Jupiter S.A. Od 29 maja 2013 roku Prezes Zarządu KCI SA., a od 21 kwietnia 2015 roku Wiceprezes Zarządu tej Spółki. Od maja 2010 roku do listopada 2010 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Relpol S.A. Od października 1998 roku do marca 2005 roku w spółce Nadwiślański Węgiel S.A. z siedzibą w Tychach jako kierownik zespołu, a następnie kierownik działu finansowego. Uczestniczka wielu szkoleń i seminariów organizowanych między innymi przez SEG, GPW i firmy audytorskie.

Pani Agata Kalińska nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki:

  1. Raport 07/2016


 
pobierz: Raport7_2016.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.