Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

15/2016 Oddalenie przez Sąd zażalenia akcjonariusza na postanowienie o uchyleniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i oddaleniu wniosku akcjonariusza o zabezpieczenie roszczenia.


 

 


Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 28 września 2015 roku - niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 22 marca 2016 roku, postanowienia, o oddaleniu zażalenia akcjonariusza Piotra Szczęsnego na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy z dnia 24 września 2015 roku, którym to postanowieniem uchylono zaskarżone przez Spółkę postanowienie tegoż Sądu z dnia 23 lipca 2015 roku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia dochodzonych przez akcjonariusza roszczeń o stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 roku nr 30 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I oraz nr 31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki poprzez wstrzymanie wykonalności tych uchwał, a także oddalono złożony przez Piotra Szczęsnego wnioskek o zabezpieczenie roszczeń dotyczących przywołanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 roku.

Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. informuje ponadto, że wydane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 22 marca 2016 roku, postanowienie oddalające zażalenie akcjonariusza Piotra Szczęsnego jest prawomocne i nie służy od niego środek zaskarżenia.

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Załączniki:

  1. Raport 15/2016


 
pobierz: Raport15_2016.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.