Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

17/2016 Oddalenie przez Sąd zażalenia Spółki na postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego.


 

 


Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku - niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 23 marca 2016 roku, postanowienia, o oddaleniu zażalenia Spółki na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 6 listopada 2015 roku, którym to postanowieniem oddalono wniosek Spółki w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia dochodzonych przez nią od Piotra Sczęsnego i Radosława Kędziora - akcjonariuszy Spółki ("Pozwani") roszczeń odszkodowawczych, w wysokości 322.394,00 zł, za straty majątkowe poniesione w związku z bezprawnymi działaniami Pozwanych, które doprowadziły do braku możliwości realizacji uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 roku nr 30 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I, a także uchwały nr 31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki. Wydane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 23 marca 2016 roku postanowienie jest prawomocne i nie służy od niego środek zaskarżenia.

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Załączniki:

  1. Raport 17/2016


 
pobierz: Raport17_2016.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.