Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Raporty bieżące
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
Raporty okresowe

Komunikaty giełdowe Emitenta

21/2016 Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisje Nadzoru Finansowego.


 

 


Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o  wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 kwietnia 2016 roku decyzji o zatwierdzeniu Aneksu nr 1  do Memorandum informacyjnego KCI S.A. w Krakowie sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G. Emisja akcji serii G związana jest z połączeniem KCI S.A. z Gremi Inwestycje S.A.. Udostępnienie Aneksu nr 1 do Memorandum informacyjnego do wiadomości publicznej nastąpi w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2016 roku, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.gremiinwestycje.pl w zakładce "Połączenie Gremi Inwestycje S.A. z KCI S.A." oraz na stronie internetowej Oferującego - Domu Maklerskiego Navigator S.A. www.dmnavigator.pl.

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Załączniki:

  1. Raport 21/2016


 
pobierz: Raport21_2016.pdf

 

« powrót

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.