Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Akcjonariat
Walne Zgromadzenia
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
Rada Nadzorcza
Zarząd
Ład korporacyjny
Ład korporacyjny - Raporty
Kontakt
AKTY PRAWNE

Akcjonariusze(w złotych)Ilość akcjiIlość głosówUdział w kapitale podstawowymUdział w głosach na WZ
KCI S.A.2 321 429 4 241 429 46,79 % 61,28 %
Pozostałe akcje2 639 517 2 679 517 53,21 %38,72 %
Razem4 960 9466 920 946 100,00 %100,00 %Kapitał akcyjny Gremi Media S.A. tworzy:
10.000    akcji imiennych uprzywilejowanych w stosunku 5:1 serii A
80.000  akcji imiennych uprzywilejowanych w stosunku 5:1 serii B
400 000  akcji imiennych uprzywilejowanych w stosunku 5:1 serii D
1 510 000  akcji zwykłych na okaziciela serii E
960 946  akcji zwykłych na okaziciela serii F
2 000 000  akcji zwykłych na okaziciela serii G


Wartość nominalna akcji wynosi 2,20 zł.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała NWZ z dnia 02.12.2009
 
 Pobierz regulamin

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.