Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych
       2016
       2015
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2013

07.11.2013 Termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku
22.08.2013 Termin publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku
08.05.2013 Termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku
19.04.2013 Termin publikacji raportu rocznego za 2012 rok
21.02.2013 Termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku
28.01.2013 Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy zmiany § 7 Statutu polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 49.609.460,00 zł do kwoty 10.914.081,20 zł , poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 10 zł do kwoty 2,20 zł.
09.01.2013 Zmiana nazwy spółki na GREMI MEDIA S.A. oraz siedziby na miasto Kraków w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy zmian § 1 i § 2 Statutu

 

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.